Till spelet

Knäck läskoden med ljudbilder

  • Sätter språkljuden i fokus.
  • Spännande bilder, berättelser och rim.
  • Ett äventyr för hela klassen.
  • Förebygger läs- och skrivsvårigheter.

Lekfullt och engagerande

Startar i F-klass med en röd tråd genom lågstadiet.

  • Bygger på ett bildsystem som gör det möjligt att börja med ljudning före bokstäverna. På ett lekfullt sätt läggs grunden för läs- och skrivinlärning med hjälp av bilder, berättelser och rim.
  • Engagerar och stödjer alla i helklassundervisning men kan även användas med enskilda elever.
  • Utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med dyslexi.
  • Havsäventyret består av ett tryckt material och en webbportal. I portalen finns handledning med konkreta lektionsupplägg, PDF-bibliotek och fördjupning av pedagogiken. Det finns också ett webbspel för dator där eleverna kan öva själva hemma eller i skolan.

Observera att denna första version av Havsäventyret är en Beta-version som omfattar de två första delarna Ljudens strand och Bokstavsön. Läs mer om de olika delarna under Så funkar det. Under hösten kommer Havsäventyret utökas med fler delar.

Nu finns vår nya prenumeration för föräldrar + barn redo att beställa!

Gå in på "Beställ här"

Föräldrarkursen. Hjälp ditt barn att knäcka läskoden. Kursen kommer inom kort läggas upp på hemsidan.

Håll utkik på FB och Instagram!

Nu kan du köpa våra produkter från Läromedia.

www.laromedia.se
Inspelad kurs från 14 september
Föreläsning om Plugga med bilder