Till spelet

Knäck läskoden med ljudbilder

  • Sätter språkljuden i fokus.
  • Spännande bilder, berättelser och rim.
  • Ett äventyr för hela klassen.
  • Förebygger läs- och skrivsvårigheter.

Lekfullt och engagerande

Startar i F-klass med en röd tråd genom lågstadiet.

  • Bygger på ett bildsystem som gör det möjligt att börja med ljudning före bokstäverna. På ett lekfullt sätt läggs grunden för läs- och skrivinlärning med hjälp av bilder, berättelser och rim.
  • Engagerar och stödjer alla i helklassundervisning men kan även användas med enskilda elever.
  • Utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med dyslexi.
  • Havsäventyret består av ett tryckt material och en webbportal. I portalen finns handledning med konkreta lektionsupplägg, PDF-bibliotek och fördjupning av pedagogiken. Det finns också ett webbspel för dator där eleverna kan öva själva hemma eller i skolan.

Observera att denna första version av Havsäventyret är en Beta-version som omfattar de två första delarna Ljudens strand och Bokstavsön. Läs mer om de olika delarna under Så funkar det. Under hösten kommer Havsäventyret utökas med fler delar.

Vi leker fram ljud och ord med hjälp av ljudfigurerna. Jag har aldrig tidigare sett en så sprudlande glädje över att få repetera.

Ann Björnsson, speciallärare Elmeskolan

Jag har ljudfigurerna i min ficka på rasten, då kan de vara med och leka!

Elev på Elmeskolan

Alla mina elever uppskattar Havsäventyret, och det fungerar lika bra oavsett om de har svårigheter eller inte.

Julia Humble, klasslärare Piggelinen
Webbspelets trailer
Föreläsning om Plugga med bilder