Till spelet

Språkljuden i fokus

  • Bygger fonologisk medvetenhet
  • Ett inkluderade äventyr för hela klassen.
  • Förebygger läs- och skrivsvårigheter.
  • Spännande bilder, berättelser och rim.

Lyckas med läsa, skriva garantin

Läs- och skrivinlärning som startar i F-klass med en röd tråd genom lågstadiet.

  • Bygger på ett bildsystem som gör det möjligt att börja med ljudning före bokstäverna. På ett lekfullt sätt läggs grunden för läs- och skrivinlärning med hjälp av bilder, berättelser och rim.
  • Engagerar och stödjer alla i helklassundervisning - inkludering i praktiken. Används även specialpedagogiskt för elever med dyslexi eller andra läs-och skrivsvårigheter.
  • Utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med dyslexi.
  • Läromedlet består av ett tryckt material och en webbportal. I portalen finns handledning med konkreta lektionsupplägg, PDF-bibliotek och fördjupning av pedagogiken. Det finns också ett digitalt spel för både dator och appar för IOS och Android, där eleverna kan öva själva hemma eller i skolan.

Det här händer hos oss

Kom igång med Havsäventyret i höst!

Del 1 30/8 och del 2 18/10, kl 14-15.30 via Zoom. Skicka anmälan till info@pluggamedbilder.se

Tre gratis tillfällen via Zoom
7 juni, 6 sep, 15 nov, kl 14.00
Anmälan till info@pluggamedbilder.se

Tre gratis tillfällen, via Zoom
16 maj, 5 sep, 14 nov kl 14.00
Anmälan till info@pluggamedbilder.se

Nu finns det ett minialfabet med ljudfigurer att beställa i vår webbshop.

Nu finns Väggalfabetet att beställa i vår webbshop!

Nu finns ljudfigurkort i A4-format att beställa i vår webbshop.

Tidigare kurser kan du se under fliken Föreläsningar

Nu för Android och iOS. Ladda ner appen gratis och använd dina spelanvändare.

För att använda appen behöver du en prenumeration.

Artiklar om oss

Läs & Skriv, nr 1, 2023

Läs & Skriv, nr 4 2022

Läs & Skriv, nr 4, 2021

Läs & Skriv, nr 1, 2021

Östra Sörmlands Posten, Nr 21, 2021

Läs & Skriv, nr 3, 2019