Till spelet

Knäck läskoden med ljudbilder

  • Sätter språkljuden i fokus.
  • Spännande bilder, berättelser och rim.
  • Ett äventyr för hela klassen.
  • Förebygger läs- och skrivsvårigheter.

Lekfullt och engagerande

Startar i F-klass med en röd tråd genom lågstadiet.

  • Bygger på ett bildsystem som gör det möjligt att börja med ljudning före bokstäverna. På ett lekfullt sätt läggs grunden för läs- och skrivinlärning med hjälp av bilder, berättelser och rim.
  • Engagerar och stödjer alla i helklassundervisning men kan även användas med enskilda elever.
  • Utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med dyslexi.
  • Havsäventyret består av ett tryckt material och en webbportal. I portalen finns handledning med konkreta lektionsupplägg, PDF-bibliotek och fördjupning av pedagogiken. Det finns också ett digitalt spel för både dator och appar för IOS och Android, där eleverna kan öva själva hemma eller i skolan.

Plugga med bilder är ett pågående Arvsfondsprojekt. Havsäventyret utvecklas och förbättras löpande. Har du synpunkter eller frågor kontakta oss gärna på info@pluggamedbilder.se

Det här händer hos oss

Från den 26/4 har vi nya och mer flexibla produkter på Läromedia.

Kom igång i F-klass! Fyra gratis tillfällen under läsåret 22/23 Anmälan till info@pluggamedbilder.se

Nu för Android och iOS. Ladda ner appen gratis och använd dina spelanvändare.

För att använda appen behöver du en prenumeration.

Nu kan du köpa våra produkter från Läromedia.

Tidigare kurser kan du se under fliken Föreläsningar