Till spelet

Knäck läskoden med ljudbilder

  • Sätter språkljuden i fokus.
  • Spännande bilder, berättelser och rim.
  • Ett äventyr för hela klassen.
  • Förebygger läs- och skrivsvårigheter.

Lekfullt och engagerande

Startar i F-klass med en röd tråd genom lågstadiet.

  • Bygger på ett bildsystem som gör det möjligt att börja med ljudning före bokstäverna. På ett lekfullt sätt läggs grunden för läs- och skrivinlärning med hjälp av bilder, berättelser och rim.
  • Engagerar och stödjer alla i helklassundervisning men kan även användas med enskilda elever.
  • Utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med dyslexi.
  • Havsäventyret består av ett tryckt material och en webbportal. I portalen finns handledning med konkreta lektionsupplägg, PDF-bibliotek och fördjupning av pedagogiken. Det finns också ett webbspel för dator där eleverna kan öva själva hemma eller i skolan.

Observera att denna första version av Havsäventyret är en Beta-version som omfattar de två första delarna Ljudens strand och Bokstavsön. Läs mer om de olika delarna under Så funkar det. Under hösten kommer Havsäventyret utökas med fler delar.

Har du elever som inte knäcker läskoden? Kostnadsfri kurs tisdag 18/1, kl 14.00, via Zoom.

Anmäl dig på info@pluggamedbilder.se

En genomgång av handledningen till Bokstavsön. Kostnadsfri kurs 25 januari kl 14.00 via Zoom

Anmäl dig på info@pluggamedbilder.se

En genomgång av handledningen till Vokalöarna. Kostnadsfri kurs 8 februari kl 14.00 via Zoom

Anmäl dig på info@pluggamedbilder.se

Nu kan du köpa våra produkter från Läromedia.

www.laromedia.se

Nu finns även en prenumeration för speciallärare!

Gå in under Beställ här!

Tidigare kurser kan du ser du längst ner på sidan.

Kommande kurser spelas in!
Uppstartskurs för dig som arbetar med F-klass
Kort genomgång av Havsäventyret
Havsäventyret trailer