Till spelet

Knäck läskoden med ljudbilder

  • Sätter språkljuden i fokus.
  • Spännande bilder, berättelser och rim.
  • Ett äventyr för hela klassen.
  • Förebygger läs- och skrivsvårigheter.

Lekfullt och engagerande

Startar i F-klass med en röd tråd genom lågstadiet.

  • Bygger på ett bildsystem som gör det möjligt att börja med ljudning före bokstäverna. På ett lekfullt sätt läggs grunden för läs- och skrivinlärning med hjälp av bilder, berättelser och rim.
  • Engagerar och stödjer alla i helklassundervisning men kan även användas med enskilda elever.
  • Utvecklat utifrån de styrkor och svagheter som forskningen visar på när det gäller elever med dyslexi.
  • Havsäventyret består av ett tryckt material och en webbportal. I portalen finns handledning med konkreta lektionsupplägg, PDF-bibliotek och fördjupning av pedagogiken. Det finns också ett digitalt spel för både dator och appar för IOS och Android, där eleverna kan öva själva hemma eller i skolan.

Plugga med bilder är ett pågående Arvsfondsprojekt. Havsäventyret utvecklas och förbättras löpande. Har du synpunkter eller frågor kontakta oss gärna på info@pluggamedbilder.se

Det här händer hos oss

Nu har vi uppdaterat Bokstavsön!

Se till att ni har ver 2022-09 av Handledningen och Berättelsen.

Tidigare kurser kan du se under fliken Föreläsningar

Kom igång i F-klass! Fyra gratis tillfällen under läsåret 22/23 Anmälan till info@pluggamedbilder.se

Nu för Android och iOS. Ladda ner appen gratis och använd dina spelanvändare.

För att använda appen behöver du en prenumeration.

Nu kan du köpa våra produkter från Läromedia.