pmb_symboler-04


Ett nyskapande projekt

Projektet drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med FDB
(Föräldraföreningen för dyslektiska barn) och Mappia
Arvsfonden står för finansieringen under tre år. 

Projektet har som mål att tillsammans med barn med dyslexi ta fram pedagogiska verktyg som gör det enkelt, roligt och tidseffektivt att lära. 
Vi kommer arbeta med flera skolor.
Läs mer om projektet
 


Vi söker barn och unga med dyslexi!

Vi kommer under våren 2020 arbeta medskapande med barn och unga för att ta fram metoder och verktyg som gör pluggandet både enkelt och roligt. 
Går du i låg- eller mellanstadiet eller har du barn som gör det - kontakta oss gärna så berättar vi mer.
Kontakt


Varför är bilder bra när man pluggar?

Det finns idag en bred vetenskaplig förankring för att inlärning med hjälp av bilder både är effektiv och mer långsiktig. En anledning till att bilder underlättar när du pluggar är att bilder använder en annan kapacitet av ditt arbetsminne vilket gör att du effektivare använder ditt arbetsminne eftersom du använder flera av dess olika kanaler med skilda kapaciteter. 
Vill du läsa mer?

 

6

Här är vår fina projektplan! Vi vill att barn med dyslexi ska ha självförtroende och egen vilja att lyckas i skolan. Projektet finns till för att skapa en lustfylld omgivning där barn vågar tala om hur lärandet fungerar för dom. Barn ska få känna tilltro till sin förmåga och känna sig inkluderade. Illustrerad av Carina Söe-Knudsen, projektets illustratör. #pluggamedbilder #dyslexi

4

Nu har vi startat upp Plugga med bilder! Projektet är finansierat av Arvsfonden och drivs av Dyslexiförbundet i samarbete med FDB och Mappia. #pluggamedbilder #mappia #föräldraföreningenfördyslektiskabarn #dyslexiförbundet